Of stuur een email


Pengo Logistics B.V | Hoofdkantoor Benelux   

Hurksestraat 64 

5652 AL Eindhoven

Telefoonnummer vanuit Nederland : 040 - 30 464 38

KvK Nummer : 64230015

BTW nummer : NL855576170B01

Pengo Logistics B.V | Nederland | Vestiging Tilburg   

Hart van Brabantlaan 12

5038 JL Tilburg

Telefoonnummer vanuit Nederland : 040 - 30 464 38

KvK Nummer : 64230015

BTW nummer : NL855576170B01

Pengo Logistics B.V | Nederland | Vestiging Breukelen   

De Corridor 5a

3621 VA Breukelen

Telefoonnummer vanuit Nederland : 040 - 30 464 38

KvK Nummer : 64230015

BTW nummer : NL855576170B01

Pengo Logistics B.V | België | Vestiging Herentals   

Altealaan 34

2200 Herentals

Telefoonnummer vanuit Belgie : 011 -18 65 30

KvK Nummer : 64230015

BTW nummer : NL855576170B01

Pengo Logistics B.V | België | Liege   

Place des Guilemins 2

4000 Liege

Telefoonnummer vanuit Belgie : 011 - 18 65 30

KvK Nummer : 64230015

BTW nummer : NL855576170B01

Onze webpagina's geld het navolgende ;

www.koeriersdiensten.info

www.pengologistics.com

www.pengologistics.be

www.pengologistics.nl

www.pallettransport.be


Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding. De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.